Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van NextGen B.V. We stellen het zeer op prijs dat je geïnteresseerd bent in NextGen. We vinden het belangrijk dat je begrijpt welke informatie we voor wat voor soort doeleinden verzamelen en gebruiken. Deze privacy verklaring is van toepassing op alle wervings- en selectieprocedures van NextGen. NextGen gaat zorgvuldig om met je gegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacy verklaring kan wijzigen indien nieuwe ontwikkeling daar aanleiding toe geven. Je kunt de meest actuele versie van de privacy verklaring altijd vinden op www.next-gen.com. We raden je dan ook aan geregeld deze privacy verklaring te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 april 2018.

 

Wanneer is deze privacy verklaring van toepassing?

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle gegevens van geïnteresseerden die NextGen verzamelt en verwerkt. We verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je je gegevens achter laat op onze website.

Als je solliciteert op een vacature via de website van NextGen vul je online een formulier in. Dit formulier vraagt om de voor jouw sollicitatie benodigde gegevens. Daarnaast kun je je cv en motivatie uploaden. Deze gegevens verzamelen wij in ons systeem. Daarnaast kunnen er persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met jou, jouw referenten of na schriftelijke informatieverschaffing.

Indien je hebt aangegeven dat je interesse hebt in NextGen, bewaren we jouw e-mailadres en eventuele telefoonnummer. We nemen contact met je op en als blijkt dat je na ons contact toch geen interesse in NextGen hebt, verwijderen we je gegevens uit ons systeem. Hebben we een klik en kunnen we nu of in de toekomst iets voor elkaar betekenen? Dan bewaren we jouw gegevens om je op de hoogte te houden van vacatures die op jouw wensen en behoeften aansluiten.

We kunnen ook gegevens verzamelen indien je deze hebt geplaatst op een publiek medium waaruit kan blijken dat je geïnteresseerd zou kunnen zijn in NextGen en onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen met de vraag of je interesse hebt om meer te weten te komen over NextGen en je mogelijkheden. We zullen je vragen akkoord te geven op het verwerken van je gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Heb je geen interesse, dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden te kunnen inwilligen.

 

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

NextGen verzamelt en verwerkt jouw gegevens om onze dienstverlening (detachering) te kunnen uitvoeren. Specifieker: jouw gegevens worden verwerkt om:

  1. Aan jou informatie te kunnen verstrekken over NextGen zodat we samen kunnen onderzoeken of en op wat voor manier NextGen jou kan helpen in jouw carrière. Door jouw informatie te verzamelen kunnen we onze uitingen beter aanpassen op jouw wensen en kwaliteiten.
  2. Te kunnen beoordelen of jouw achtergrond aansluit bij de vacatures van NextGen en haar opdrachtgevers.
  3. Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden. Om dit goed te kunnen doen zijn administratieve handelingen nodig waarbij jouw persoonsgegevens van belang zijn.
  4. Jouw gegevens te kunnen verwerken voor onze opdrachtgevers. Zij kunnen beoordelen of jouw profiel aansluit bij hun vacatures.
  5. Te gebruiken voor managementdoeleinden, waaronder het verzorgen van interne controles en het uitoefenen van audits.
  6. Te kunnen voldoen aan kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
  7. Als we jou aannemen, wet- en regelgeving te kunnen naleven, waaronder identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetging, bestrijden van fraude en sanctiewetgeving.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De door jou verstrekte persoonsgegevens inclusief cv en eventueel motivatie worden bewaard voor een periode van 4 weken na het sluiten van de sollicitatieprocedure. Als je toestemming hebt gegeven voor het langer bewaren, wordt jou na een jaar gevraagd of we jouw gegevens voor het volgende jaar mogen bewaren. Dit, om jou op de hoogte te houden van de nieuwe vacatures en te kunnen benaderen op het moment dat er een functie vrij komt die aansluit op jouw achtergrond en wensen. Je kunt de gegeven toestemming op ieder moment intrekken. Hiervoor dien je een bericht te sturen naar e-mailadres: .

Kom je in dienst bij NextGen, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier. Je gegevens worden dan verwerkt voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst.

 

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

NextGen kan jouw persoonsgegevens delen met onze opdrachtgevers. Dit gebeurt alleen na jouw toestemming om jouw informatie te delen met deze specifieke opdrachtgever. In bepaalde gevallen kan NextGen ertoe worden verplicht jouw gegevens te delen, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

 

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt recht op inzage in de verwerking van jouw persoonsgegevens. Verzoeken op dit gebied kun je richten aan . Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan je verzoeken om je gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, in het geval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist blijken te zijn. Ook heb je altijd het recht om je gegeven toestemming voor het verwerken persoonsgegevens in te trekken.

 

Heb je nog vragen?

Zijn er dingen niet duidelijk of wil je graag meer weten? Wij vinden transparantie belangrijk en je kunt ons dan ook al je vragen ten aanzien van privacy en verwerking van persoonsgegevens gerust stellen. Dit kan je doen door je vraag te mailen naar . Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens of heb je suggesties voor manieren waarop we dit beter kunnen doen? Neem ook dan gerust contact met ons op via het genoemde e-mailadres.

Ik ben geïnteresseerd

Vul hieronder je gegevens in en klik op Verzenden. Eén van onze business consultants neemt binnen 3 werkdagen contact met je op!

0 Bestanden toegevoegd

* Alleen PDF bestanden zijn toegestaan

Neem contact met me op

Vul hieronder je gegevens in en klik op Verzenden. Eén van onze Business Consultants neemt binnen 3 werkdagen contact met je op!

CV uploaden is optioneel

0 Bestand(en) toegevoegd

* Alleen PDF bestanden zijn toegestaan

Motivatie uploaden is optioneel

0 Bestand(en) toegevoegd

* Alleen PDF bestanden zijn toegestaan

Bedankt voor je interesse!

Vul hieronder je gegevens in en klik op Verzenden. We nemen zo spoedig als mogelijk contact met je op!

CV uploaden is optioneel

0 Bestand(en) toegevoegd

* Alleen PDF bestanden zijn toegestaan

Motivatie uploaden is optioneel

0 Bestand(en) toegevoegd

* Alleen PDF bestanden zijn toegestaan

Bedankt voor je interesse!

Vul hieronder je gegevens in en klik op Verzenden. We nemen zo spoedig als mogelijk contact met je op!

CV uploaden is optioneel

0 Bestand(en) toegevoegd

* Alleen PDF bestanden zijn toegestaan

Motivatie uploaden is optioneel

0 Bestand(en) toegevoegd

* Alleen PDF bestanden zijn toegestaan